Om Center Nord-Vest

Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune med tilbud til voksne mennesker med sindslidelser. Center Nord-Vest har eksisteret siden 2011 og omfatter 7 botilbud, 5 aktivitets-og samværstilbud samt støtte i egen bolig ved hjemmevejledere. Geografisk dækker Center Nord-Vest områderne Vanløse, Brønshøj, Husum, Tingbjerg, Bispebjerg, Ryparken og Ydre Nørrebro.

Recovery 

Socialpsykiatrien i Center Nord-Vest skal styrke mulighederne for, at borgere med sindslidelse kan leve et godt liv. Dette understøttes ved, at borgerne har mulighed for at træffe valg på egne vegne, at udvikle fællesskaber, at være åben over for at lære nyt, at bidrage til lokalsamfundet, at være kulturel og kreativ, og at have en sund og aktiv livsstil. En stor del af det faglige arbejde i centeret handler således om at understøtte brugerens recoveryproces, der skal føre til, at brugeren kan leve et tilfredsstillende liv på egne præmisser og have en meningsfyldt hverdag ud fra egne ønsker og værdier. 

Brugeren i Centrum 

I Center Nord-Vest er brugerne i fokus. Det betyder i praksis, at brugerne inviteres til at være aktive og samskabende deltagere på såvel det overordnede strategiske plan, som i dagligdagen. Brugerens medindflydelse på Center Nord-Vests aktiviteter er fundamentet i Brugerrådet, som repræsenterer brugere af Center Nord-Vests tilbud.  
Du kan læse mere om Brugerrådet her. 

Det stærke brugerfokus præger alt, hvad der sker i Center Nord-Vest . Vi nøjes ikke med at tale om brugerinddragelse. Der er brugerinddragelse og mulighed for aktivt medborgerskab i alt, hvad vi foretager os. 

Brugerundersøgelse Center Nord-Vest 2017