Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

Københavns Kommune vil gerne blive endnu bedre til dialogen med københavnerne – og vil meget gerne høre fra dig.
D. 24. januar holder vi traditionen tro nytårskur for alle ansatte og brugere i Center Nord-Vest.
Aktivitets- og samværstilbuddet Kontakten genhuses fra d. 7. januar 2019 midlertidigt på botilbuddet Rønnebo pga. byfornyelse i Tingbjerg

Sider