Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

""
Aktivitets- og samværstilbuddet Kontakten genhuses fra d. 7. januar 2019 midlertidigt på botilbuddet Rønnebo pga. byfornyelse i Tingbjerg
Julestress
Er julen en svær tid for dig? Så kom til workshop om relationer, højtider og stress
""
Brugertilfredshedsundersøgelsen 2018 viser en generel tilfredshed med Center Nord-Vests tilbud og støtte samt et ønske om flere aktiviteter

Sider