Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

Julestress
Er julen en svær tid for dig? Så kom til workshop om relationer, højtider og stress
Brugertilfredshedsundersøgelsen 2018 viser en generel tilfredshed med Center Nord-Vests tilbud og støtte samt et ønske om flere aktiviteter
Mindfulness
Så er det igen muligt at få et gratis mindfulnessforløb

Sider