Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

Café Vigørs gårdhave skal plantes til inden sommeren. Derfor inviterer Caféen sammen med by-bønderne fra Tagtomat til grill og haveworkshop.
Igen i år inviterer Brugerrådet i Center Nord-Vest borgere og medarbejdere til Brugerkonference. I år er temaet Tro og Håb.
Flere tilbud fra Center Nord-Vest er med, når Folkebevægelsen mod ensomhed inviterer hele Danmark til fællesspisning i uge 17

Sider