Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

Flere tilbud fra Center Nord-Vest er med, når Folkebevægelsen mod ensomhed inviterer hele Danmark til fællesspisning i uge 17
Teater Timp spiller forestillingen "Der er noget der blinker blinker"
Aktivitets- og samværstilbuddene i København står over for en omlægning. Se her hvad det vil betyde for tilbuddene i Center Nord-Vest

Sider