Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

Stemmehøring
Mamma Mia inviterer til spændende debat om stemmehøring og de forskellige måder stemmer kan tilgås og opfattes på.
Socialudvalget besluttede i foråret at lukke Cafe Vigør med virkning fra 2019. Cafeen holder derfor åbent for sidste gang d. 21. december
Kom til årets bruger/centerkonference med temaet "Hverdagen" d. 1. november kl. 11-15 på Biblioteket på Rentemestervej.

Sider