Center Nordvest er et Socialpsykiatrisk Center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

I starten af 2018 tilbyder Recovery Lab 4 forskellige kurser
Nina Eg Hansen er Administrerende direktør i Socialforvaltningen. Hendes personlige nytårsforsæt for 2018 er at blive bedre til at lave mad.
Jesper Christensen fremhæver Frinova og Team Mod på Livet som inspiration for sit kommende arbejde i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Sider