Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

Mindfulness
Så er det igen muligt at få et gratis mindfulnessforløb
Stemmehøring
Mamma Mia inviterer til spændende debat om stemmehøring og de forskellige måder stemmer kan tilgås og opfattes på.
""
Socialudvalget besluttede i foråret at lukke Cafe Vigør med virkning fra 2019. Cafeen holder derfor åbent for sidste gang d. 21. december

Sider