Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

En kinesisk delegation besøgte Center Nord-Vest for at høre om recovery og Åben Dialog
Se ny video om Brugerrådets arbejde med Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 i Center Nord-Vest
På Vendepunkters kurser arbejdes der med din recovery. Dine håb, ønsker og ressourcer er i centrum i forløbet.

Sider