Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

Center Nord-Vest og Metropol inviterer til inspirationsdag om Åben Dialog - en tilgang der er baseret på netværk, dialog og refleksion
Idrætsforeningen Kæmperne har mange forskellige aktiviteter; fra fitness, badminton, dans og fodbold til yoga, soft gymnastik og svømning
Nordstjernen tilbyder i foråret forløb med gymnastik, mindfulness, NADA akupunktur og recoverysamtaler

Sider