Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

Deltag i Københavns Kommunes Brugertilfredshedsundersøgelse og hjælp os med at gøre det bedre i fremtiden
Traditionen tro skyder vi 2016 i gang med nytårskur for alle brugere og ansatte i Center Nord-Vest
Flere aktivitets- og samværstilbud holder åbent i juleferien

Sider