’Rønnebo er et veldrevet kommunalt tilbud med høj faglig kvalitet’

08.06.2017
Socialpsykiatrisk Center Nord-Vests botilbud Rønnebo har fået en flot vurdering i kvalitetsvurderingen fra Socialtilsynets besøg i april

Botilbuddet Rønnebo har modtaget vurderingen fra Socialtilsynet, der var på besøg i april. Socialtilsynet vurderer socialtilbuddene i Københavns Kommune ud fra Kvalitetsmodellen, et værktøj til at vurdere alt fra medarbejdernes faglighed og kompetencer til beboernes selvstændighed og relationer, samt trivsel og sundhed.

Rønnebo er ét af otte tilbud under Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest og ligger i Husum. Der er plads til 61 beboere på tilbuddet. Beboerne har meget forskellige problemstillinger, hvilket medarbejderstaben afspejler, med en bred og tværgående faglighed indenfor både sundhed og pædagogik.

Rapporten er baseret på interviews med beboere, medarbejdere og ledere, samtaler og observationer, samt dokumenter fra Rønnebo. Konklusionen er, at der er en kontinuerlig og målrettet indsats for at opkvalificere metoder og kompetencer til at imødekomme beboernes forskellige behov og udfordringer, samt at tilbuddet opnår gode resultater for og sammen med borgerne.

Kvalitetsmodellen, der er med til at vurdere indsatsen, fokuserer på de syv temaer ’Uddannelse og beskæftigelse’, ’Selvstændighed og relationer’, ’Målgruppe, metoder og resultater’, ’Sundhed og Trivsel’, ’Organisation og ledelse’, ’Kompetencer’ og ’Fysiske rammer’. Hvert tema er konkretiseret i et antal kriterier, der samlet skal give en faglig vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Indenfor alle temaer er bedømmelsen, at kriterierne ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ er opfyldt og at Rønnebo har fokus på kontinuerlig kompetenceudvikling hos både ledere, medarbejdere og beboere.

Rønnebo har engageret sig i flere relevante projekter, blandt andet et voldsforebyggelsesprojekt. Der er påbegyndt et formaliseret samarbejde med beskæftigelseskoordinatoren i Center Nord-Vest og der er jævnligt besøg af en aktivitetsmedarbejder på botilbuddet.

Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest arbejder målrettet på at understøtte brugernes selvstændige liv og facilitere fællesskaber for brugere og beboere på alle tilbuddene. Centret tilbyder kurser, uddannelser, workshops og andre aktiviteter for både brugere, medarbejdere og frivillige.