Center Nord-Vest på Tillidskonferencen

12.06.2017
Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest var repræsenteret på Tillidskonferencen i Københavns Kommune, der havde fokus på medindflydelse

Udviklingschef Erland Hansen og udviklingskonsulent Christina Færch fra Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest var med på Tillidskonferencen. Christina Færch, der også er holdleder for Team Mod på Livet, fortalte i filmen ’Tillid i Socialforvaltningen’ om sine erfaring fra socialpsykiatrien og om styrken i at have levede erfaringer i arbejdet med mennesker med psykisk sårbarhed.

Team Mod på Livet arrangerer aktiviteter for mennesker på botilbud og i bofællesskaber i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest.

Filmen 'Tillid i Socialforvaltningen' kan ses her.

Erland Hansen, der er udviklingschef i Socialpsykiatrisk Center Nordvest, understregede vigtigheden af selve det fysiske møde med borgerne, for at højne tilliden mellem systemet og borgeren:

”Vi skulle derfor finde ud af hvordan, vi kunne ændre dette og skabe mere kvalitet og tillid. Vi spurgte derfor os selv og borgerne; Hvad skal være til stede mellem borger og medarbejder for at opbygge et tillidsforhold? Og så lagde vi nogle klare rammer og regler for hvordan, vi møder borgerne. Og det har klart skabt mere tryghed hos borgerne”, forklarede Erland Hansen.

Se dias fra Erland Hansens oplæg.

I Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest inviteres brugerne til at være aktive og samskabende deltagere i både udviklingsarbejde og i de daglige opgaver, for at kvalificere arbejdet for og med brugerne.  Brugerrådet styrker brugernes indflydelse på centrets drift, aktiviteter og udvikling, mens de frivillige med brugerbaggrund, der er engageret i Center Nord-Vest, sørger for ny energi og perspektiver på arbejdet.

Tillid har været på dagsordenen i Københavns Kommune i flere år. Målet er at skabe en arbejdskultur, hvor tillid til både ledere og medarbejdere skal øge arbejdsglæden og produktiviteten. Konferencen er et led i denne dagsorden og havde i år fokus på arbejdsfællesskaber og medindflydelse. 

Læs mere om Tillidsdagsordenen i Københavns Kommune.