Frivillighed

Bliv frivillig i Center Nord-Vest

Frivillige er en vigtig ressource i Center Nord-Vest, fordi de ser verden gennem andre briller, end vi som fagpersoner gør. Og ved at inddrage frivillige i vores arbejde øger vi vores chancer for nyskabelse. Vi samarbejder derfor både med personer, der ønsker at gøre en forskel med deres frivillige arbejde og med frivilligorganisationer, hvor vi samskaber om konkrete projekter.

Peer-to-peer

Hvis du selv har erfaring som bruger af psykiatrien og/eller socialpsykiatrien, har du mulighed for at blive frivillig i Center Nord-Vest, en såkaldt peer. Her kan dine personlige erfaringer som bruger af psykiatrien og /eller socialpsykiatrien være til gavn for andre brugere. Disse peers er en særlig ressource, netop fordi de ser verden gennem andre briller end fagpersoner og kan anvende deres personlige erfaringer i mødet med brugeren.

Vi har i samarbejde med Recovery Lab skabt peer-guideuddanelsen, således at alle har mulighed for at blive klædt på til opgaven som peer. Du kan læse mere om peer-guideuddannelsen på Recovery Labs hjemmeside.

Frivillighed som metode

Vi oplever, at de frivillige peers, vi samarbejder med, både yder en recoveryorienteret indsats over for de brugere, de hjælper. Og samtidig oplever vi også, at de arbejder med deres egen recovery og bliver opkvalificeret i forhold til deres videre udvikling. Derfor tilbyder vi alle frivillige kurser i bl.a. emner som etik i det frivillige arbejde og konflikthåndtering. Vi håber, at de frivillige, hvor meget vi end gerne så, de blev hos os, bruger tiden som frivillig i Center Nord-Vest som et vendepunkt til deres videre rejse ud i livet.

Frivillig under uddannelse

Vi har også frivillige tilknyttet, som ønsker at gøre en forskel og samtidig tilegne sig praktisk erfaring, mens de studerer på relevante uddannelser som f.eks. socialrådgiver, psykolog, fysioterapeut ol.

Kontakt

Har ovenstående fanget din interesse? Så tøv ikke med at kontakte vores frivilligkoordinator Camilla Simpson, ct5d@sof.kk.dk, for at høre mere om det at være frivillig. Vi mangler altid mennesker, der har lyst til at bruge deres unikke kompetencer og erfaringer til at hjælpe andre.