KAT - Kommunalt aktivitetstilbud

  • ""

Kom i kontakt - en videoguide

Aktivitets- og udviklingsspor i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Team KAT er udviklingssporet i Aktivitet og Samvær i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest. 

I samarbejde med peers og frivillige med brugerbaggrund udarbejder Team KAT sammenhængende, strukturerede og meningsfyldte forløb for borgere i Københavns Kommune. Team KAT arbejder med rehabilitering, brobygning og partnerskaber.

Derudover holder vi jævnligt arrangementer og laver aktiviteter rundt omkring i Center Nord-Vests aktivitets- og botilbud.

Team KAT har blandt andet følgende tilbud: