Medicinpædagogisk Team

  • ""
Et medicinpædagogisk tilbud til medarbejdere og borgere i hele den københavnske socialpsykiatri og i Region Hovedstadens psykiatri.

Fra april 2015 til december 2017 kørte Medicinpædagogisk Team som et projekt på Center Nørrebro, men nu er temaet i drift som et tilbud til medarbejdere og borgere i hele den københavnske socialpsykiatri og i Region Hovedstadens psykiatri.

Teamet, som fra årsskiftet er flyttet til Center Nord-Vest, har i projektperioden udviklet en række medicinpædagogiske metoder, som hjælper borgerne med dels at opnå bedre indsigt i egen sygdom og behandling, dels at tage medansvar for og få mere indflydelse på deres medicinske behandling.

Teamet samarbejder på tværs af kommunens botilbud, Region Hovedstadens hospitalsafdelinger og distriktspsykiatrien. Dermed er teamet med til at styrke samarbejdet og bygge bro mellem socialpsykiatri og behandlingspsykiatri, især i forbindelse med udskrivning.

Få inspiration og hjælp til medicinpædagogik

Medarbejdere på botilbud (§107 og §108) er velkomne til at kontakte teamet for at få inspiration og hjælp til at anvende de medicinpædagogiske metoder, som teamet har udviklet.

Teamet tilrettelægger bl.a. skræddersyede individuelle borgerforløb, inspirationsmøder, medicingennemgange, gruppeforløbet ”Hørt og Set” samt undervisning i dialogspil, medicinpædagogik og Den Motiverende Samtale.

”Vores håb er, at vi kan inspirere medarbejdere til at anvende de medicinpædagogiske metoder som en integreret del af den daglige rehabiliterende indsats og på den måde understøtte borgerne i deres håb og drømme,” skriver temaet i et inspirationskatalog, hvor de præsenterer deres medicinpædagogiske metoder og tilbud.