Praktik i Center Nord-Vest

  • ""
For elever og studerende

Center Nord-Vest modtager hvert år ca. 100 elever og studerende i praktik fra SOSU-, pædagog-og PAU-uddannelserne.
Som elev eller studerende i praktik i Center Nord-Vest tilknyttes du et af centerets tilbud. På tilbuddet får du tildelt en praktikvejleder, som yder vejledning og støtte under dit praktikforløb. 

Formålet med praktikforløbet er at introducere til det socialpsykiatriske fagområde og klæde elever og studerende på til det socialfaglige arbejde i socialpsykiatrien. I Center Nord-Vest er du som elev eller studerende i praktik med til at støtte op om borgernes recovery proces gennem det psykosociale rehabiliterende arbejde. Brugerinddragelse er i fokus i Center Nord-Vest og derfor vil du også blive introduceret til metoder til at arbejde med brugerinddragelse. 

I Center Nord-Vest vægtes samarbejdet med elever og studerende højt, da det giver anledning til gensidige læreprocesser og refleksioner og på den måde bidrager til udvikling for begge parter.

Du kan læse mere om praktik i Center Nord-Vest i introduktionen til elever og studerende nederst på siden. Her finder du også praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for dit praktiksted. 

Kontakt

+45 24 34 82 01