Team Mod på Livet

TEAM 'Mod på Livet'

Team Mod på Livet er et hold af frivillige med egne erfaringer fra psykiatri/socialpsykiatri, der tilbyder samtaler, inspiration og støtte

Ifølge Socialforvaltningens brugerundersøgelse er mere end 50 % af de borgere, der har en tilknytning til Center Nord-Vest, ensomme og mange har desuden en opfattelse af at deres situation er statisk, med den ensomhed det medfører.
Mange beboere på botilbud har en opfattelse af, at de ikke kan ’flytte sig’. De har mistet håbet om og troen på, f.eks. at kunne flytte i egen bolig. De mangler inspiration til, hvordan de kan komme ud af deres ensomhed og få håb om, at deres liv kan ændres. På den baggrund er Team Mod på Livet blevet til.  

Team Mod på Livet startede op i vinteren 2015 og består på nuværende tidspunkt af omkring 25 frivillige med egne erfaringer fra psykiatri og socialpsykiatri.  De frivillige besøger botilbud og bofællesskaber i Center Nord-Vest og tilbyder borgerne en uformel snak, enten ved fælles arrangementer eller som én-til-én samtaler, gåture, hjælp til oplysning og information eller noget helt femte. Team Mod på Livet tilbyder også oplæg med egne fortællinger.  

På nuværende tidspunkt besøger Team Mod på Livet fire botilbud og tre bofællesskaber i Center Nord-Vest. Målet er at Team Mod på Livet bliver et tilbud til alle borgere med tilknytning til Center Nord-Vest. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.