Bjergvænget

Botilbud tæt på naturskønne omgivelser ved Grundtvigs Kirke

Hvem er vi?

Botilbud Bjergvænget er et socialpsykiatrisk botilbud efter Almenboligloven § 105 + Serviceloven §§ 83, 85

Bjergvænget ligger i rolige og naturskønne omgivelser tæt på Grundtvigs Kirke. Der er knyttet 25 beboere til botilbuddet, som fordeler sig i en boligblok med 6 opgange.

Lejlighederne, som alle har to værelser og eget køkken og bad, er almene boliger som udlejes gennem Lejerbo. Huslejen fastsættes af Lejerbo og er pt på ca 7.500 kr/måned. Ved indflytning betales et indskud, svarende til ca 3 mdr’s husleje. Der kan søges boligsikring og indskudslån via sagsbehandler.

Personalegruppen er bredt sammensat og består af sosu assistenter,  socialrådgiver, ergoterapeut og pædagoger.
Alle medarbejdere fungerer som kontaktperson for 3-4 beboere, og vi ”har åbent” fra kl 8-22.

Ved behov om natten kan ”Natbasen” kontaktes telefonisk.

Foruden personale faciliteter råder botilbuddet over en fælleslejlighed med køkken, tv og computer rum. Der er et hyggeligt haveanlæg og vaskeri i kælderen. Lejligheden benyttes frit af beboerne til alm hygge og fællesskab i dagligdagen og derudover er der medarbejdere til stede på fastlagte tidspunkter af dagen. Aktiviteter aftales på beboermøder eller impulsivt i dagligdagen.

Der er et rigtig godt naboskab på botilbuddet. Alle kender hinanden og mange mødes privat eller i fælleslejligheden, laver mad sammen og følges på indkøb.

Strategi 

Samarbejdet mellem beboer og medarbejder er baseret på Københavns Kommunes værdier, som er: respekt, ligeværdighed, dialog og tillid.
Vores vision er at skabe et botilbud, hvor beboerne får individuel støtte af engagerede medarbejdere, der tager ansvar for den enkelte og for fællesskabet - så hverdagslivet fungerer og er meningsfuldt for alle på Bjergvænget.

  • Værdierne: Respekt, Ligeværdighed, Dialog, Tillid
  • Omsorg
  • Ansvar
  • Engagement
  • Humor
  • Inddragelse/medindflydelse
  • Fællesskab/individualitet
  • Udvikling
  • Kreativitet
  • Aktivitet

På Bjergvænget arbejder vi på at skabe et indbydende og rummeligt miljø, hvor alle trives. Vi tilstræber en god og ligeværdig omgangstone og søger at skabe plads til udvikling, for den enkelte og for fællesskabet. Vi støtter, hjælper og motiverer inden for alle områder af et godt hverdagsliv; f.eks i forhold til økonomi, socialt samvær, rengøring, medicinhåndtering, sund kost. Alt afhængigt af, hvad den enkelte beboer har brug for.
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.