Botilbud tæt på naturskønne omgivelser ved Grundtvigs Kirke
Botilbud i Bagsværd
Botilbud på Bellahøj
Botilbuddet Lygten har en central beliggenhed, tæt på gode indkøbsmuligheder og idræts- og kulturfaciliteter
Botilbud tæt på det naturskønne Utterslev Mose
Botilbud i Husum
Botilbud i fuglekvarteret i Nord-Vest
Natbasen varetager de pædagogiske og sundhedsfaglige opgaver, der måtte opstå i løbet af natten på botilbuddene
Botilbud i Bagsværd

Et botilbud er et tilbud for voksne mennesker med psykiske og/eller sociale problemer, som har behov for støtte i dagligdagen. 
Der findes både botilbud, der er målrettet midlertidige eller længevarende ophold. Man skal visiteres til et botilbud.