Brugerråd

  • ""
Sikrer brugernes indflydelse

Medindflydelse til brugerne

Brugerrådet repræsenterer brugerne af socialpsykiatrien i Center Nord-Vest, der består af botilbud, hjemmevejledningen samt aktivitets- og samværstilbud.
Brugerrådet består af 2 repræsentanter fra hvert tilbud og sikrer brugernes medindflydelse.

Formål

Brugerrådets formål er at:

  • styrke brugernes indflydelse på centerets drift, aktiviteter og udvikling

     

  • inspirere til fælles aktiviteter på tværs af aktivitets- og samværstilbud samt botilbud

     

  • give mulighed for informationer og erfaringsudveksling på tværs i Center Nord-Vest

     

Brugerrådet mødes hver anden måned, den første mandag i måneden kl. 13.00 - 15.00 i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest - Birkedommervej 43, 2400 København NV.

Brugerrådet står desuden for at arrangere og afvikle den årlige Brugerkonference i Center Nord-Vest. Seneste Brugerkonference i Center Nord-Vest blev afholdt i juni 2017. 

Formand

Formand i Brugerrådet er Charlotte.

Du kan kontakte Charlotte mandage
mellem 15.00 og 17.00 på telefon 2365 3681 
 

 

Kontakt

+45 24 34 82 01