Centerråd

  • ""
Centerrådet giver beboere, pårørende og medarbejdere mulighed for at indgå i en ligeværdig dialog om det daglige liv i og omkring centeret.

Formålet med centerrådet er: 

  • At skabe et forum, hvor beboere, pårørende og medarbejdere har mulighed for at blive grundigt orienteret om og dermed får et godt indblik i forhold, der er af betydning for beboernes trivsel og hverdagsliv.
  • At give beboere, pårørende og medarbejdere mulighed for at deltage i en ligeværdig og respektfuld dialog om spørgsmål af betydning for det daglige liv i og omkring centeret, herunder hvordan det sikres, at centeret, herunder hvordan det sikres, at centerets tilbud har en høj kvalitet i overensstemmelse med det gældende værdigrundlag og de opstillede kvalitetsmål. 
  • At skabe et forum, der giver beboere, pårørende og medarbejdere mulighed for at udtale sig, rejse spørgsmål og fremføre synspunkter og dermed blive hørt omkring forhold af betydning for beboerne i relation til bocenterets udvikling og drift. 

Center Nord-Vests centerråd følger de gældende retningslinjer, der eksisterer for centerrådene i de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune. 

Centerrådet holder møde en gang i kvartalet og består af i alt 9 medlemmer; 3 beboerrepræsentanter, 3 pårørenderepræsentanter samt Centerchefen, 1 ledelsesrepræsentant  og 1 medarbejderrepræsentant. 

Mødeforum på tværs af socialpsykiatriens centerråd
I år 2017 er der blevet dannet et mødeforum på tværs af socialpsykiatriens centerråd. Se her for mere information.

Kontakt til pårørenderepræsentanter
Du er velkommen til at kontakte pårørenderepræsentanter fra Centerrådet, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere. Du finder kontaktinfo her på siden.