En hjemmevejleder støtter borgere i egen bolig
 

Hjemmevejlederstøtte bevilges efter Servicelovens § 85:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Hjemmevejledning er tilbud til borgere, der har brug for støtte i egen bolig, bofællesskab eller solist bolig. 
En hjemmervejleder kan blandt andet hjælpe borgeren med struktur i hverdagen, praktisk støtte til indkøb m.m., støtte til udvikling af relationer og arbejde med misbrug.
Man skal visiteres til at få støtte fra en hjemmevejleder. Forløbet og mængden af støtte er indviduelt. 

Her kan du læse mere om, hvad en hjemmevejleder kan hjælpe dig med
Her er de bofællesskaber, opgangsfællesskaber og solistboliger, der er tilknyttet hjemmevejlederne

Kontakt

Leder for hjemmevejlederne
Jakob Vestphael Larsen
AS8Q@sof.kk.dk
29994083

Stedfortræder for hjemmevejlederne
Sibel Arslan
ZW6M@sof.kk.dk