Giv dit bud på en bedre københavnerdialog

08.01.2019
  • ""
Københavns Kommune vil gerne blive endnu bedre til dialogen med københavnerne – og vil meget gerne høre fra dig.

I Københavns Kommune prioriter vi dialogen med københavnerne i udviklingen og driften af byen højt, og vi arbejder for, at dialogen med københavnerne skal foregå så tidligt, tydeligt, engagerende og mangfoldigt som muligt. Lige nu er vi i gang med at udvikle metoder til, hvordan vi kan styrke dialogen og samarbejdet med københavnerne, og vil meget gerne have dine input.  

Sådan giver du input til Københavns Kommunes københavnerinddragelse

Spørgeskemaundersøgelse d. 2.-31. januar 2019 

Alle københavnere skal have mulighed for at være med, og vi vil gerne gøre det nemt og hurtigt at deltage. Derfor kan du komme med dine input til kommunens københavnerinddragelse ved at deltage i vores spørgeskemaundersøgelse om kommunens dialog med og inddragelse af københavnerne. Undersøgelsen lanceres på kommunens sociale medier og plakater i byens rum lige efter nytår. Du kan tilgå undersøgelsen via dette link fra d. 2. januar 2019. 

Københavnerkonferencen d. 30. januar 2019

På københavnerkonferencen inviterer vi op til 150 københavnere, lokaludvalg, embedsfolk og politikere til at drøfte ønsker og ideer til formål og metoder for kommunens fremtidige københavnerinddragelse. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig via invitationen, som fremgår nederst på denne side. Tilmelding er mulig frem til 13. januar. Du kan også blot tilmelde dig her. 

Du kan læse mere om programmet for konferencen og vilkårene for tilmelding i den vedhæftede invitation.