Grundfortællingen skal kvalitetssikre Socialforvaltningens indsats

30.10.2017
Jan Jensen, borgercenterchef og Mikkel Boje og Nina Eg, fra Socialforvaltningen var forbi Center Nordvest for at lancere Grundfortællingen

Der var fulde huse da Grundfortællingen skulle præsenteres i Socialpsykiatrisk Center Nordvest. Både på botilbuddene Rønnebo og Granvej/Glasvej samt i Kulturhuset på Tomsgårdsvej var borgere, ledere og medarbejdere fra Center Nordvest mødt talstærkt op for at høre om Grundfortællingen.

Som en del af en større omstilling i Socialpsykiatrien har Socialforvaltningen udfærdiget dette fælles faglige fundament, der skal kvalitetssikre indsatsen for og med brugerne af Socialpsykiatrien i Københavns Kommune.

Uddannelse i recovery og rehabilitering
Medarbejdere og brugere har deltaget i workshops i forbindelse med udarbejdelsen af Grundfortællingen. Sammen med en faglig guide og en uddannelse i recovery og rehabilitering for alle ledere og medarbejdere skal Grundfortællingen styrke rehabiliteringsindsatsen i socialpsykiatrien og understøtte borgernes recovery.

Grundfortællingen er for alle i Socialpsykiatrien, for borgere og medarbejdere, ledere og pårørende. Planen er, at også Socialpsykiatriens samarbejdspartnere – Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Sundhedsforvaltningen, kriminalforsorgen mfl. – får adgang til Grundfortællingen, så arbejdet med recovery og rehabilitering kan sprede sig til andre sektorer og instanser. 

Læs mere om Grundfortællingen på Københavns Kommunes hjemmeside