Medicinpædagogisk temadag

06.11.2017
Medicinpædagogisk Temadag havde fokus på oplysning, dialog og åbenhed, som et skridt på vejen til en bedre hverdag.

Thorupgårdens café var fuld af mad og mennesker, da Center Nordvest, Center Nørrebro og Medicinpædagogisk Team sammen afholdte temadag for borgere, medarbejdere og netværk/pårørende fra alle Københavns Kommunes socialpsykiatriske centre. Arrangørerne havde inviteret en vifte af tilbud, foreninger, projekter og oplægsholdere som inspiration til at afprøve ting, der sammen med medicin kan hjælpe til en bedre hverdag.

 

Afstigmatisering og intimitet

Botilbuddet Skovvænget har længe arbejdet for afstigmatisering indenfor socialpsykiatrien. Skovvænget havde fokus på oplysningsarbejde om psykisk sårbarhed og socialt udsatte og  underviser i at udvikle sin egen personlige historie, for at mindske selvstigma. Det hele starter med at tale om tingene – åbent og ærligt.

 

Det samme gjorde sig gældende hos sexolog Charlotte Englund. Psykiske lidelser og/eller medicin påvirker ofte lysten til sex og intimitet, men det er sjældent noget man taler om og der er meget lidt materiale om det;

 

”Men intimitet i alle former, lige fra et kram til samleje, giver en oplevelse af egen krop, som ofte bliver glemt som psykisk sårbar. Og mange af de stoffer vi tager i form af lykkepiller eller sovemedicin, kan faktisk blive udløst af netop den fysiske nærhed i berøring og samleje,” forklarede Charlotte Englund.

 

Dialog mellem medarbejdere og borgere

Medicinpædagogisk Team havde også Dialogspillet med til temadag. Spillet blev udviklet for at kunne snakke om de mange svære ting ved lidelser eller psykisk sårbarhed på en ny måde og er blevet godt modtaget af både borgere og medarbejdere, fortalte Christina Erika Bredahl Aude Lahs, der er en del af det Medicinpædagogiske Team og har været med til at udvikle spillet;

 

”Det har været en stor succes, hvor samtalen har kunnet blive faglig og man er kommet ind på nogle helt andre ting end ellers.”

 

Også Joan Joensen fandt det positivt; ”det giver mulighed for en god dialog mellem medarbejderen og borgere, men hvor man ikke bliver afkrævet noget.”

 

Der var også boder med Vendepunkter og Askovfonden, IF Kæmperne og mulighed for at få NADA til den Medicinpadagogiske Temadag. Planen er at afholde lignende arrangementer i fremtiden for alle centre og formidle ny viden på området til både medarbejdere og borgere på tværs af kommunen.