Ringergården

  • ""
Botilbud tæt på det naturskønne Utterslev Mose

Ringergården er et botilbud under Almenboligloven § 105 + Serviceloven §§ 83, 85 .

Botilbuddet består af 25 lejligheder med tilknyttede fællesrum for beboere, samt personalefaciliteter beliggende i en opgang. Lejlighederne er på mellem 55 og 65 m2 enten 1 eller 2 værelseslejligheder.

Ringergården ligger tæt på Utterslev mose, der er et naturskønt område med søer, sivbevoksede sumpe og et rigt fugleliv, hvor der er rig mulighed for en dejlig gå eller løbetur. Boligerne er almene boliger, som administreres af boligselskabet FSB, som fastsætter huslejen. Ved indflytning betales et indskud og det er muligt at søge boligtilskud.

Ringergården er et recovery - orienteret tilbud til dig, der ønsker at bo i egen bolig. Vi arbejder med psykosocial rehabilitering, som styrkelse af den enkelte beboers kræfter og evner til at varetage sin egen tilværelse og måske få mod til en tilværelse udenfor botilbudet.

Beboerne 

Beboerne er i alderen fra 24 til 62 år.
Beboerne skal være i stand til at klare sig selv med individuel hjælp og støtte fra personalet.
Der er et godt naboskab, hvor man mødes, hygger og hjælper hinanden.

Personalet 

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af sygeplejerske, sosu.ass. socialrådgiver, pædagoger og sosu.hj.
Hver medarbejder fungerer som kontaktperson for 3-4 beboere. Vi hjælper og støtter efter behov med rengøring, indkøb, økonomi og sociale aktiviteter. Vi har specielt fokus på sund kost og motion 

Der er personale til stede fra kl. 8.00-22.00 og fra kl. 22.00-8.00 er der mulighed for at kontakte Natbasen ved behov.

 

Kontakt

+45 24 94 03 90