Rønnebo

Botilbud i Husum

Botilbuddet Rønnebo

Botilbuddet Rønnebo ligger i Bystævneparken tæt ved Husum Torv, offentlig transport og indkøbsmuligheder, ca. 9. km fra Københavns centrum og Utterslev Moses skønne natur. Lejlighederne er fordelt i Lavhuset på 2 etager (nr. 27) og Højhuset på 4 etager (nr. 26). Begge afdelinger har elevator.

Der er 61 lejligheder, hvoraf den ene er en akutbolig. Alle lejligheder har eget køkken og bad/wc. Der er 33 toværelses lejligheder og 28 etværelses lejligheder, som varierer i størrelse fra 33-50 m². Hver afdeling har egne fællesarealer, og derudover er der også et større fællesrum for hele Rønnebo. I den åbne gårdhave og på de fælles grønne arealer er der borde og bænke til en hyggelig stund udenfor. 

Rønnebo er et botilbud for borgere med psykiske lidelser som skizofreni og svære affektive forstyrrelser med tilbagevendende psykoser. Borgergruppen rummer både borgere med stort behov for personalenærvær og borgere, der forbereder sig på et mindre støttet botilbud.

Beboerne 

De 61 beboere på Rønnebo har alle sociale vanskeligheder og har svært ved at indgå i samfundslivet. På Rønnebo finder de sociale relationer på deres egne præmisser. I løbet af opholdet styrkes den enkelte beboers kræfter og evner til at varetage sin egen tilværelse.

Der arbejdes aktivt på, at den enkelte beboer udvikler netværk både i botilbuddet, lokalmiljøet og andre sammenhænge, for eksempel i form af job, fritidsinteresser og tilknytning til lokale aktivitets- og samværstilbud. Der arrangeres også højtids- og sæsonfester for afdelingerne samt kaffehygge og filmaftener. 

Derudover holdes der beboermøder en gang om måneden, hvor alle beboere har mulighed for at involvere sig i alle væsentlige beslutninger om dagligdagen. Beboerne har også mulighed for at være repræsenteret i Center Nord-Vests fælles brugerråd. 

Personalet 

Personalegruppen består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, servicemedarbejder og ernærings- og husholdningsøkonom. De støtter og motiverer beboerne i det omfang, beboerne har behov for.

Kodeordene på Rønnebo er; ligeværd, åbenhed, nærvær og troværdighed. Det er med til at sikre både beboere og personale optimale vilkår i dagligdagen.

Den pædagogiske handleplan er et andet kodeord. Den tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker for sin nutidige og fremtidige tilværelse. Handleplanen beskriver hvordan beboeren får pædagogisk, personlig og praktisk støtte i hverdagen og støtte til at opsøge og modtage støtte fra andre aktører, for eksempel aktivitets- og samværstilbud, sagsbehandler og jobcenter.

Fagligt fokus

På Rønnebo arbejder personalet recoveryorienteret ved at styrke beboernes mestring af psykiske symptomer og støtte beboeren i at leve et godt liv ud fra egne ønsker og behov. Man kan lave aftaler om praktisk eller psykisk støtte i hverdagen i form af rådgivning, vejledning og motivation.

Derudover har Rønnebo et øget fokus på beboernes egen mestring, gennem et projekt under Socialstyrelsen, der skal øge beboernes egen mestring og klæde medarbejderne på til at støtte dem i dette. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.