Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

Nu kan du læse brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2019
""
Med træning i mindfulness kan du blive bedre til at være nærværende og give dig selv et pusterum fra dine tanker og følelser.
Nu kan du igen tilmelde dig kurser udbudt af Frinova.

Sider