Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune. Vi tilbyder kurser, rammer, støtte og aktiviteter til personer med psykiske sårbarheder.

Centret har fokus på inddragelse, medborgerskab og aktiviteter, der danner fællesskaber og udvikler kompetencer. 

Nyheder

Socialudvalget besluttede i foråret at lukke Cafe Vigør med virkning fra 2019. Cafeen holder derfor åbent for sidste gang d. 21. december
Kom til årets bruger/centerkonference med temaet "Hverdagen" d. 1. november kl. 11-15 på Biblioteket på Rentemestervej.
Frinova
I anledning af FN-dagen inviterer Frinova til en eftermiddag med oplæg og diskussion om en bæredygtig planet

Sider