Bliv frivillig i Team Mod på Livet

24.11.2016

TEAM 'Mod på Livet'

I Team Mod på Livet kan du som frivillig bruge dine egne erfaringer fra psykiatri og socialpsykiatri til at hjælpe andre videre i livet

Som beboer på et botilbud kan man nemt komme til at ’sidde fast’ i sin situation og miste håbet om at flytte i egen bolig igen. Det kan også være svært at motivere sig selv til at komme ud af huset og få oplevelser, hvilket kan føre til ensomhed. I videoen ovenfor fortæller projektleder Christina Færch-Jensen og Poul Lykkegaard Hansen, beboer på Bjergvænget, om Team Mod på Livet, og hvad projektet har af betydning.

Hvad er Team Mod på Livet?

Team Mod på Livet besøger botilbud i Center Nord-Vest netop med henblik på at støtte beboerne i at komme videre og få håbet om blandt andet egen bolig tilbage igen. De tilbyder også individuelle samtaler, fælles samvær enten på stedet eller ud af huset, en gåtur eller oplæg med egne fortællinger. Mangler en beboer oplysning eller information om noget, hjælper de også med det.

På nuværende tidspunkt består Team Mod på Livet af 25 frivillige med egne erfaringer fra psykiatri og socialpsykiatri, og de besøger i øjeblikket botilbuddene Ringergården, Bjergvænget, Rønnebo og Kollektivhuset samt 3 af centrets bofællesskaber. På sigt er målet, at Team Mod på Livet bliver et tilbud til alle borgere med tilknytning til Center Nord-Vest og at inspirere nogle af beboerne til at blive frivillige i Team Mod på Livet.

Frivillighed og peer-støtte som recovery

At være frivillig i Team Mod på Livet giver både noget til den frivillige og til beboerne, som de besøger.

En frivillig fra Team Mod på Livet siger: ”Peer-to-Peer er en win-win situation”.

”Det at være peer-støtte, føler jeg, er blevet til en del af min egen recovery- proces.”

En anden siger: ”Jeg kan uden en længere forklaring sætte mig ind i mange af de ting, man slås med, når psyken driller.”

Som frivillig i Team Mod på Livet får du mulighed for at bruge dine egne erfaringer til at støtte andre i en situation, du måske selv har stået i, og de fleste ved, at det kan være nemmere at forstå en bestemt situation, når man selv har været i den.

Projektleder med engagement

Team Mod på Livet er startet af Christina Færch. Hun ville lave noget, som gav mening for hende selv og som kunne have hjulpet hende, da hun havde det psykisk dårligt. Brugertilfredshedsundersøgelsen i Center Nord-Vest viste på et tidspunkt, at der var en del ensomme på botilbuddene i Center Nord-Vest, og en leder på en af botilbuddene har tidligere sagt, at udvikling kun sker i Center Nord-Vest på Tomsgårdsvej. Christina syntes derfor, det kunne være en god ide at komme ud på bostederne for at inspirere og modvirke ensomhed hos beboerne, og hun fik grønt lys til at starte projektet. Hun spurgte lidt rundt omkring, om nogen ville være frivillig, og der var nogen som selv henvendte sig. Projekt Vendepunkter oprettede en uddannelse med henblik på at blive peer-støtte, og under uddannelsen er man i praktik i Team Mod på Livet, og man har efterfølgende mulighed for at være frivillig på holdet.

Hvis du vil vide mere om Team Mod på Livet eller være frivillig, kan du kontakte

Christina på telefon 24 94 16 65 eller skrive til cn6g@sof.kk.dk.