Brugertilfredshedsundersøgelsen 2018

03.12.2018
  • ""
Brugertilfredshedsundersøgelsen 2018 viser en generel tilfredshed med Center Nord-Vests tilbud og støtte samt et ønske om flere aktiviteter

268 personer, der er beboere i Center Nord-Vests botilbud eller bofællesskaber, er brugere i aktivitets- og samværstilbuddene, eller som får støtte i egen bolig har svaret på spørgeskemaet. Undersøgelsen viser både, hvilke tilbud deltagerne bruger, samt hvor ofte og hvor tilfredse de er med tilbuddene. Derudover har Center Nord-Vests brugerråd lavet supplerende spørgsmål, der i år fokuserer på emnerne familie, venner og livskvalitet.

Der vil blive arbejdet videre med undersøgelsens resultater på centerniveau, lokalt på centerets tilbud samt i brugerrådet.

Glad for dagligdagen men ønske om flere aktiviteter 

Samlet set viser undersøgelsen, at der generelt er stor tilfredshed med Center Nord-Vests tilbud. 83 % af de adspurgte svarer, at de enten er "meget tilfredse" eller "tilfredse" med den støtte, de får, mens 89 % føler sig respekterede af centerets medarbejdere. Ligeledes føler mange af de adspurgte, at deres mening bliver taget alvorligt (88 %), og 82 % føler sig støttet i at forfølge mål og drømme.

84 % svarer, at de "for det meste" eller "nogle gange" er glade i deres dagligdag, mens lidt færre (81 %) er glade for det, de laver i deres dagligdag. Samtidig går 64 % ikke til noget i fritiden (sport, aktiviteter m.m.). I de kvalitative svar, hvor undersøgelsens deltagere selv har mulighed for at skrive, viste der sig også en stor efterspørgsel på flere fælles aktiviteter. Det er således et område, som Center Nord-Vest kan arbejde videre med.

Kontakt

+45 24 34 82 01