Udviklingen af aktivitets- og samværstilbud i Nord-Vest

19.11.2015
  • ""
    Foto: Anne Pallisgaard
Få et overblik over alt materialet fra de tre workshops om udviklingen af aktivitets- og samværstilbud i Nord-Vest

I løbet af efteråret har der været afholdt workshops i de fire socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune; Center Amager, Center City, Center Nord-Vest og Center Nørrebro.
Alle workshops har handlet om at udvikle aktivitets- og samværtilbuddene i København. En beslutning som Socialudvalget har truffet tidligere på året. 

For at få så mange input som muligt, inviteredes brugere, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere til at deltage i en samskabelsesproces.
Samskabelsesprocessen bestod af 3 sammenhængende workshops, der blev afholdt lokalt på hver af de fire centre. 

Hvert center har arbejdet sig frem til et scenarie for, hvordan aktivitets og samværstilbuddene kan se ud for deres faglige spor. 
Scenarierne videreformidles i Socialforvaltningens indstilling til Socialudvalget, som træffer beslutning om, hvordan fremtidens aktivitets- og samværstilbud skal se ud. 
Socialudvalget træffer beslutning om udviklingen af aktivitets- og samværstilbuddene i december. 

Læs mere på Socialudvalgets hjemmeside 
 

Nederst på siden finder du alt materiale fra de tre workshops i Center Nord-Vest