Om Center Nord-Vest

Center Nord-Vest er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune med tilbud til voksne mennesker med sindslidelser. Centeret har eksisteret siden 2011 og omfatter en række botilbud, aktivitets-og samværstilbud, samt støtte i egen bolig ved hjemmevejledere. Geografisk dækker Center Nord-Vest områderne Vanløse, Brønshøj, Husum, Tingbjerg, Bispebjerg, Ryparken og Ydre Nørrebro, samt to botilbud i Bagsværd.

Recovery 

Socialpsykiatrien i Center Nord-Vest skal styrke mulighederne for, at borgere med sindslidelse kan leve et godt liv. Dette understøttes ved, at borgerne har mulighed for at træffe valg på egne vegne, udvikle fællesskaber, være åbne overfor at lære nyt, bidrage til lokalsamfundet, være kulturelle og kreative og have en sund og aktiv livsstil. En stor del af det faglige arbejde i centeret handler således om at understøtte borgerens recoveryproces, der skal føre til, at borgeren kan leve et tilfredsstillende liv på egne præmisser og have en meningsfyldt hverdag ud fra egne ønsker og værdier. 

Borgeren i centrum

I Center Nord-Vest er borgerne i fokus. Det betyder i praksis, at de inviteres til at være aktive og samskabende deltagere på det overordnede strategiske plan, såvel som i dagligdagen. borgerens medindflydelse på Center Nord-Vests aktiviteter er fundamentet i Brugerrådet, som repræsenterer brugere af Center Nord-Vests tilbud.  
Du kan læse mere om Brugerrådet her. 

Det stærke borgerfokus præger alt, hvad der sker i Center Nord-Vest . Vi nøjes ikke med at tale om brugerinddragelse. Der er brugerinddragelse og mulighed for aktivt medborgerskab i alt, hvad vi foretager os. 

Brugerundersøgelse Center Nord-Vest 2017

Kontakt vedr. hjemmesiden

Kommunikationsmedarbejder 
Maria Rebsdorf Rostved
fx1m@sof.kk.dk
30 68 44 88